Astrologie Dětská

Rodiče, rodina

Rodiče, rodina

Rodiče, rodina
Rodiče poskytují důslednou a spolehlivou nepřetržitou výchovou, svému dítěti, základy a kostru pro život. Tak získá pro pozdější samostatnou  existenci záchytné body, aby se mu život nepodlomil.
 
Luna  →   jako symbol matky, učí a vychovává dítě uvnitř malého  společenství blízkých lidí a vede k schopnosti se přizpůsobovat.
 
Saturn  →  symbol otce, před nímž má malé dítě automaticky vrozený respekt, ho učí kázni a pořádku, aby jednou mohlo konstruktivně uplatnit své ambice pro společnost, skupiny ne – blízkých vždy a známých lidí.
 
Nikdy nejde o to, jací rodiče jsou (z Universálního pohledu v HO rodičů), ale jak je dítě samo apriori vnímá, což je vidět v jeho dětském HO (současně se podívejte do rodičovského HO), jde o vnímání Vztahového nastavení mezi 2 HO. Tedy o Srovnávací astrologii (dítě – rodič).
 
V IC v Horoskopu je to, co je nejhlouběji v každém jedinci uloženo. IC obsahuje i rodinné (kmenové, rodové) předsudky.
June Singerová

June Singerová

June Singerová říká
Podle June Singerové: jsou komplexy konstelace určitých psychických prvků jako:
přesvědčení, stavy ad.,
a ty jsou nahlučené a nahromaděné kolem emocionálně citlivých oblastí. Oblasti obsahují vždy jádro, které působí jako jakýsi magnet, který přitahuje druhou složku, tvořenou shlukem asociací. A ty se kolem jádra usazují.
Ale také jádro má dvě části. První je podmíněna zkušeností a spjata proto s vnějškem. Druhá je dána dispozicemi jedince. Pokud se střetne se situaci, se kterou si neví rady, je to faktor, který přispívá k rozšíření komplexu a ruší vůli, výkon, dosažení cíle .. Stagnuje vývoj, protože je rušen novými asociacemi, které se dostávají do střetu se stávajícími. Současně dochází k porušování  paměti.
Takový Komplex je neslučitelný s obvyklým vědomím. Nejhlubší příčina tkví v neschopnosti přijmout své povahové rysy.
Dítě přichází

Dítě přichází

Dítě přichází s představou o svých rodičích
Archetypy v 12. d. Kolektivního nevědomí včetně principů Kolektivních (Saturn a Jupiter) a Transpersonálních (Uran, Neptun a Pluto) Pl dostávají individuální zaměření (odpovídá 4. d.) Osobního nevědomí.
 
My přicházíme na svět s představou rodičů dříve, než je poznáme.
 
Luna (Vl 4. d.) učí dítě přizpůsobovat se, Saturn (Vl 10. d.) otec, před nímž má ono respekt, učí dítě kázni a pořádku.
Později nastoupí proces odpoutávání se / transcedence od obrazu/ od rodičů.
 
Právě cykly SATURNA a LUNY (progresivní) nás konfrontují celý život s obrazy OTCE a MATKY, s problémy, skrze které se musíme v procesu života stát jedincem, potýkat se s nimi a zvítězit! NAD SEBOU.
Nadměrně silný

Nadměrně silný

Nadměrně silný rodič
Nadměrně rozvinutý otec  nutká dítě k hledání universálního božího plánu a k hledání a následování Jeho cílů v našem světě. Dítě z toho ve svém nitru zakouší iracionální obsahy (podvědomí dané Lunou čili  zmatek), které rozumově nezvládne.
 
Jakmile se vnitřně odpoutá od otce (od ne běžně normálních rodičů), stane se závislým na Bohu a jeho Kosmickém řádu.
Pokud nalezne dítě takto jednou duchovní Cestu, nikoliv vnější světskou cestu ceremonií (náboženství), pak i zde byl účel a to skvěle, splněn.
 
Otcovský  a Mateřským  komplexem vzniká (anebo ne) od raného dětství, podle okolností.
 
Otázka zní: je to dobré či špatné?
Ať je to jakkoliv. Je to užitečné.  Duševní život bez komplexů by se zastavil.
Silný, slabý

Silný, slabý

Silný, anebo Slabý rodič
Silný rodič: se projeví tak, že dítě má snahu o odchod z jeho vlivu, tedy z domova. Anebo se může projevit i opakem, a to trvalou závislosti potomka na něm.
 
Slabý otec: dítě se odevzdá "osudu", odpovědnost nerozvíjí. Svaluje se vše na „osud“  a hledá ve „hvězdách“ či u Velké matky (nějaké božstvo). Také se může stát jednou závislé na Astrologii, již chápe jako strnulý obraz, což je jen jiná kompenzace nedostatečného otce.. Neboť nic nestagnuje, i náš HO se mění, je dynamický (viz Šikula a Tranzity).
 
Slabá matka: dítě má nedostatečný pocit bezpečí a v dospělosti podvědomě toto stále hledá v abstraktnějších formách (náboženství). Hledá bezpečné „něco“, oč by se mohlo opřít a jak takž přežít .. hm. Je to smutný a laxní přístup k svému jedinečnému životu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one