Astrologie Radix

Vyvažování

Vyvažování

Vyvažování psychiky - 3

  je nad a Q pod Horizontem:

Postavení a Q  v HO zapříčiňuje konflikt mezi duchovním zaměřením a osobními tužbami. Individuální vůle dostává kolektivní rysy. Instinktivně hned zpočátku inklinuje do vnějšího světa, kde chce naplnit své touhy a představy. To zpětně ovlivňuje osobní vědomí, které se musí měnit.

Vyvažování

Vyvažování

Vyvažování psychiky - 2
 
Q  nad a   pod:
Postavení a Q  v HO posiluje individuální rysy na úkor kolektivních (společenských) postojů. Osobní podvědomí ovlivňuje mocně do světa zaměřené slabé vědomí. Najde v případě potřeby ve světě vně pomocnou ruku.
Psychika

Psychika

Vyvažování psychiky - 1
K vyvažování a harmonizaci dochází zvolna vlivem životních dění. HO nám dále také ukazuje souvislosti mezi jednotou nitra a vnějším výrazem. Následně prožíváním jevů na Zemi a zpětně úpravou a korekcí dochází k přibližování prožívání v nitru a chování vně, které  umožní své prožitky žít téměř souhlasně vně. O to psyše jde.
Když to Zrozenec zvládne, již nepotřebuje masku, není třeba se unavovat přetvářkou, která je nadbytečná a obtížná. Otevřenost je přiměřená, stejně jako pružnost akcí a reakcí na podněty z vnějšku.
Jevíte se tím

Jevíte se tím

Jevíte se tím – Neharmonická nastavení
Jaký jste? Ano, nebo ne? Každý to máme v sobě jinak..

Neharmonické

Nekompatibilní kombinace, to jest, že psycha má potíže. Nyní po odhalení proč, to bude daleko snazší. Je třeba to vzít pouze na vědomí: "že to půjde od nynějška dobře".
 
OHEŇ a ZEM.
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Vyčerpávající kombinace akce a přemýšlivosti. Ale když je naučím v sobě spolupracovat, energie překonají vše a dojdou k reálnému cíli.
 
AS/OHEŇ a Q /ZEM:
Majitel HO se projevuje impulzivně a po výbuchu si uvědomí svou zlou strategii a vidíme rozpaky. Dá Majiteli sebejistější výraz, než je skutečnost. To vyvolá kolem časem zklamání. Pokud se však nadšený planoucí AS použije jako prostředek k vlastnímu růstu, ne k výbojům vůči jiným, lze ho zemským živlem stabilizovat a konstruktivně využívat.
 
AS/ZEM a Q /OHEŇ:
Tento Zrozenec se navenek kontroluje, ale uvnitř je ohnivě netrpělivý, mnohem více než se lidem zdá. Jeho vnější těžkopádnost je jen mámením, protože ve skutečnosti je jeho vnitřní čilost veliká.
 
VODA a OHEŇ
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Dává lidi vášnivé, kteří chtějí být vidět. Sladí a smíří to jen silní jedinci a jeví se to jako vzrušení, okázalost a vášeň bez hranic. Chce to využít silný W /HO. Je skvělé, když se oba elementy dokáží časem smířit a projevit vyváženě svým hřejivým citem k lidem.
 
AS/OHEŇ a Q /VODA:
Vře to navenek ohněm, ale vnitřně brání komukoliv ubližovat. Pokud mu někdo vynadá, což si přivolá impulzivním výrazem, bude vnitřně silně zraněn.
 
AS/VODA a Q /OHEŇ:
Majitel této kombinace HO se může zdát výrazem cituplný, ale vevnitř to vře a kypí.  Pocity Vody mu jako studená sprcha uhasí to, co by nejraději vně udělal. Vnitřní síla těchto lidí je veliká, jsou velice oblíbení, pro svůj citový zjev.
 
VZDUCH a VODA
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Diplomacie a soucit, sympatie ku každému na každém kroku. Intelektuálové, kteří jsou výrazně přizpůsobiví, zapadnou všude. Ačkoliv nejsou v ničem experti, konverzují snadno na jakékoliv téma díky tomu, že si za hovoru tvoří rychle názory.
 
AS/VZDUCH a Q /VODA:
Se jeví přelétavější než je skutečnost, má velkou oblíbenost avšak potřebuje denně chvíli samoty. Spojení citové vnitřní a vnější vnímavosti a schopností jsou dobré. Majitel by je měl využit profesně v poradenství jako rádce lidem.
 
AS/VODA a Q /VZDUCH:
Působí uzavřeněji a Majitel HO se může s námi i rozplakat, přece však jeho nitro se brání skutečně prožít žal. Nedovolí si ten přepych, či bol. Pokud se cítí dobře, vnější výraz je příjemný a přitažlivý, chová se citlivě a přitahuje lidí, je oblíben a vyhledáván pro svou povahu.
 
VZDUCH a ZEMĚ
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Intelektuál bez vztahu pro romantiku, racionální, někdy nechápe sentimentální lidi. Ale T  a U v HO to může spravit. Patřívá ke špičkovým pracovníkům v tom, co si vybral. ZEM stabilizuje VZDUCH a ten se přizpůsobuje. Oba jsou objektivní.
 
AS/ZEM a Q /VZDUCH:
Viditelně projevuje tendenci vše ze všech úhlů rozebrat, ale v nitru si už zvolil nebo se   už přeorientoval. Má vždy výběr nabídek ne jen pracovně a rád poznává cokoliv nové. Nedělá z ničeho tragedie a v případě potřeby se najde jiný objekt pro své uspokojení.
 
AS/VZDUCH a Q /ZEM:
Dává velkou cílevědomost, pomocí které dovede strhnout druhé. Je společenský, rád se pobaví, ale ví, že praktický pohled na život a sebekázeň mu umožní to, co chce. Když něco nevyjde, navenek to přijme zdánlivě lehce, ale uvnitř to dlouho analyzuje.
Jevíte se tím..

Jevíte se tím..

Jevíte se tím – Harmonická nastavení
Čím jste v nitru? Výrazné další rysy osobnosti odhalí následující text, který zohlední, jak spolupracuje živlová kombinace AS a Zrozencova Slunečního ZN.
 
Harmonické nastavení:
Zrozenec se jeví takový jaký je i druhým lidem.
 
AS " Q
Zrozenec se narodil kolem západu dne. Toto večerní dítě má projev navenek podstatně odlišný od vnitřní podstaty. Postavení Slunce a AS v HO říká následující.
Může se promíchat AS a Q a projevit naopak. Ale nakonec tento člověk směřuje k pozitivnímu vyrovnanému projevu vlastností obou ZN.
Zejména pro AS/ZEM a Q/VODA se časem ustálí příznivá kombinace.
 
AS !  Q
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Zrozenec je tím, čím se jeví lidem a to vzbuzuje jasné, příznivé odezvy okolí.
l Před úsvitem, pak nosí světem své srdce na dlani.
l Po rozbřesku dne, skrývá před námi (a snad i před sebou) část své velmi delikátní bytosti (12. d.).
 
OHEŇ
Dává harmonický vnější a vnitřní projev, které jsou v kongruenci. Ladí. Bytost je podmanivá, povaha silná s enormními zásobami energie. Lomcují ji emoce, které dává najevo, nekamarádí se s lhostejnosti. Má ráda horlivé diskusi a vyhovují ji nadšení lidé, třeba opačných názorů.
 
ZEM
Povaha je solidní, zodpovědná, spolehlivá. Co slíbí, splní. Někdy pomalu postupuje vpřed. Má nadání pro praktičnost, radostně hloubá, je ji vžitá odpovědnost. Může se zdát těžkopádná než přikročí k akci, Zem musí vše důkladně rozebírat.
 
VZDUCH
Světlá bytost, inteligentní, snadno se pohybuje mezi lidmi i věcmi, jak fyzicky tak mentálně. Pro oblačné iracionální výšiny zapomíná na city i hmotu. Je velmi intelektuálně přizpůsobivá, pokud právě nemusí opravovat nějaký mechanismus, umí kulantně jednat. Je atraktivní a nevěrná, falešná všemu..
 
VODA
Náladová, proměnlivá, adaptabilní i labilní. Má nezkrotné pocity, city, citlivost, velkou introverzi. Voda dokáže nějak prosáknout nepatrnou škvírkou za svým, aniž zraňuje jiné. Pokud máze ♂ a ( v Ohni, jste dost aktivní. Ne-li potřebujete pošimrat svou fantazii, aby se její nehybné vlnky na hladině zčeřily.
 
AS/ H
Ascendent ve Vodním Štíru. Velmi vášnivá bytost, která musí mít vůli k sebekontrole dříve než započne odhodlaně vně nějaké akce vnucené vnitřními motivy a pnutím. Ty se derou nezadržitelně intenzivně na světlo vně. Touhy jsou neodbytné, odhodlaní velké, nutí k provedení.
 
OHEŇ a VZDUCH
Postavení Slunce a AS v HO říká následující. Ať už je v Ohni AS či Q , vyjde to nastejno.
Jde o Zrozence HO, který je reálným člověkem se smyslem pro romantiku. Pohyblivým a živým, fyzicky i vnitřně, zvídavým po nových věcech.
 
ZEM a VODA.
Kombinace živlů Zem a Voda vnáší do konkrétna jistou dávku pocitovosti.
 
AS/ZEM, Q /VODA:
Zrozenec HO je snadněji zranitelný, než se nám jeví, navenek se chová praktičtěji, než to sám potřebuje a uvnitř cítí. Nikdo netuší, jak citlivě vnímá okolí a jak touží nepočítat majetek a žít romanticky. Nevidíme vnitřní iracionálno - bol, vidíme reálno - hrdinské chování, které je neupřímné, na které nemá.
 
AS/VODA  Q /ZEM:
Je na první pohled Zrozenec zranitelné povahy a přece se jeho nitro vzpamatuje dříve, než by se nám zdálo. Zavádí nás k omylu výraz, slzy a dojetí v očích, které vidíme.
Objektivní

Objektivní

Objektivní introvert, extrovert
Protože Zrozenec má v HO zdůrazněny příslušné živly. Probrali jsme Oheň a Vodu. Nyní se podívejme na Vzduch a Zem.
(RR znamená více Radixových podrobností, pro objednávky)
 
Introvert objektivní.
RR Podrobně o Vzdušném člověku
VZDUCH introvertní - má své osobní ..
 
RR Podrobně o Zemském člověku
ZEMĚ u introverze - objekt světa slouží Majiteli HO ..
…………..
Extrovert objektivní.
To vyplývá s náročného rozboru HO zrození.
 
RR Popis Vzdušného člověka
VZDUCH extrovertní - veškeré dění světa se snaží ..
 
RR Popis Zemského člověka
ZEMĚ extrovertní - v tomto Zrození není naprosto možná ..
………
º     S časem se polohy Hvězdných těles mění a tento osobní faktor vyrývá v psyše a na těle další nové stopy. Naše jedinečnost se zpřesňuje, více odlišuje od jiných a poznáváme důkladněji svou totožnost. Ačkoliv tělo téhož majitele v 1. roku věku a v 70. létech jsou k nepoznání jiná, Duch je uvnitř týž. To on na své pouti mezi Zemi a Tam, stále obsahuje Vyšší   - onu  jedinečnou osobní neopakovatelnou identitu, která jednotlivce provází skrze všechna vtělování, skrze různá naše "teatrální ega" používaná v krátkých epizodách životů. Skrze všechny 4 oblasti našich pobytů, jsme to vždy "JÁ". Jen kabáty měníme jako ponožky, staré za nové .. a zapomínáme, co bylo, abychom vůbec dokázali dále žít.
Toto Téma obsahují Duchovní HO.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one